Java ile Oracle Veritabanı Bağlantısı Delete

Java ile Oracle bağlantısında, veritabanında bulunan veriyi silmek için SQL Delete sorgusu kullanılır.

Delete from tabloAdi where KOŞUL

Bu sorgu koşulu gerçekleştiren satırı siler.

DriverManager.registerDriver(new oracle.jdbc.OracleDriver());
Connection baglanti = DriverManager.getConnection 
       ("jdbc:oracle:thin:@localhost:1521:oracle","sefa","123456");
String sorgu = "delete from Deneme where isim = 'sefa'";
Statement komut = baglanti.createStatement();
komut.executeUpdate(sorgu);
baglanti.close();

Burada DriverManager.registerDriver ile Oracle driver kayıt edilir. Sonra Connection classından baglanti nesnesi oluşturulur, parametre olarak sırasıyla veritabanı yolu, kullanıcı adı, şifre gönderilir. 1521 ise kurulum sırasında belirlenen port numarasıdır. Sorgu yazılır, Statement classından nesne oluşturulur ve bu nesne ile sorgu execute edilir. Veri, isim sefa olan, veritabanından silinmiş olur. En son bağlantı kapatılır. Kod :

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir