Java ile Oracle Veritabanı Bağlantısı Insert

Java ile Oracle bağlantısında, veritabanına veri eklemek için SQL Insert into sorgusu kullanılır.

Insert into tabloAdi(sütunAdı1,sütunAdı2,sütunAdı3) values (deger1,deger2,değer3)

Bu sorgu sütunAdı1’e değer1, sütunAdı2’ye değer2, sütunAdı3’e değer3 gelecek şekilde yeni bir satır ekler. Böylece istenen veri eklenmiş olur.

DriverManager.registerDriver(new oracle.jdbc.OracleDriver());
Connection baglanti = DriverManager.getConnection 
       ("jdbc:oracle:thin:@localhost:1521:oracle","sefa","123456");
String sorgu = "insert into Deneme(isim, yas) values('sefa', 15)";
Statement komut = baglanti.createStatement();
komut.executeUpdate(sorgu);
baglanti.close();

Burada DriverManager.registerDriver ile Oracle driver kayıt edilir. Sonra Connection classından baglanti nesnesi oluşturulur, parametre olarak sırasıyla veritabanı yolu, kullanıcı adı, şifre gönderilir. 1521 ise kurulum sırasında belirlenen port numarasıdır. Sorgu yazılır, Statement classından nesne oluşturulur ve bu nesne ile sorgu execute edilir. Veri, isim sefa, yas 15 olarak veritabanına eklenmiş olur. En son bağlantı kapatılır. Kod :

“Java ile Oracle Veritabanı Bağlantısı Insert” üzerine 2 yorum

  1. program.java:10 error: package oracle.jdbc does not exist
    DriverManager.registerDriver(new oracle.jdbc.OracleDriver());

    sanırım oracle driver’inin yüklenmesi veya tanıtılması gerekiyor ama nasıl yapılacağını bilmiyorum yardım eder misiniz?

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir