Java ile Oracle Veritabanı Bağlantısı Select

Java ile Oracle bağlantısında, veritabanında bulunan verilere ulaşabilmek için SQL Select sorgusu kullanılır.

Select * from tabloAdi

Bu sorgu verilen tablo adındaki bütün verilere ulaşır.

DriverManager.registerDriver(new oracle.jdbc.OracleDriver());
Connection baglanti = DriverManager.getConnection 
       ("jdbc:oracle:thin:@localhost:1521:oracle","sefa","123456");
String sorgu = ("Select * from Deneme");
Statement komut = baglanti.createStatement();
ResultSet sonuc = komut.executeQuery(sorgu);
while(sonuc.next()){
   System.out.printf("%s  ",sonuc.getString("isim"));
   System.out.printf("%s\n",sonuc.getString("yas"));
}
baglanti.close();

Burada DriverManager.registerDriver ile Oracle driver kayıt edilir. Sonra Connection classından baglanti nesnesi oluşturulur, parametre olarak sırasıyla veritabanı yolu, kullanıcı adı, şifre gönderilir. 1521 ise kurulum sırasında belirlenen port numarasıdır. Sorgu yazılır, Statement ve ResultSet classından nesne oluşturulur. Sorgu execute edilir ve ResultSet’ten oluşan sonuc nesnesine aktarılır. While döngüsü içerisinde, bir sonraki satır boş olana kadar tüm veriler yazılır. En son bağlantı kapatılır. Kod :

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir