Java ile Oracle Veritabanı Bağlantısı Update

Java ile Oracle bağlantısında, veritabanında bulunan veriyi güncellemek için SQL Update sorgusu kullanılır.

Update Deneme set sütunAdı1=değer1, sütunAdı2=değer2, sütunAdı3=değer3 where KOŞUL

Bu sorgu, koşulu gerçekleştiren satırdaki sütunAdı1’e değer1, sütunAdı2’e değer2, sütunAdı3’e değer3 gelecek şekilde günceller.

DriverManager.registerDriver(new oracle.jdbc.OracleDriver());
Connection baglanti = DriverManager.getConnection 
       ("jdbc:oracle:thin:@localhost:1521:oracle","sefa","123456");
String sorgu = "Update Deneme set isim = 'aras' where yas = 15";
Statement komut = baglanti.createStatement();
komut.executeUpdate(sorgu);
baglanti.close();

Burada DriverManager.registerDriver ile Oracle driver kayıt edilir. Sonra Connection classından baglanti nesnesi oluşturulur, parametre olarak sırasıyla veritabanı yolu, kullanıcı adı, şifre gönderilir. 1521 ise kurulum sırasında belirlenen port numarasıdır. Sorgu yazılır, Statement classından nesne oluşturulur ve bu nesne ile sorgu execute edilir. Veritabanındaki yas 15 olan veri isim aras olarak güncellenmiş olur. En son bağlantı kapatılır. Kod :

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir