Insertion Sort

Insertion sort sıralama algoritmasıdır. Dizinin ilk elamanını ilk eleman olarak atar. İkinci elemanı alır ve ilk elemanla karşılaştırıp sıralamaya göre yerini bulur. Bu şekilde sürekli dizinin elemanları, kendinden önceki elemanlarla karşılaştırıp olması gerektiği yeri bulur.

Insertion sort için best case : O(n)
Insertion sort için worst case : О(n2)
Okumaya devam et Insertion Sort

SQL Sorguları

Sql sorguları önceden oluşturulmuş veritabınında bulunan tabloya bilgi eklemek, silmek, güncellemek ya da bu bilgilere ulaşmak için bütün programlama dilleri içerisinde kullanılır. Bir tane Urun adında bir tablomuz olsun bunun içinde de UrunId, UrunAd, UrunFiyat diye tablo başlıkları bulunsun. Tablodan bilgileri alabilmek için ‘ Select ‘ kelimesi kullanılır.

  • Select * from Urun

Okumaya devam et SQL Sorguları

Linkli Listeler

Bağlı liste herhangi bir tipten node’ların (düğümlerin) yine kendi tiplerinden düğümlere işaret etmesi (point) ile oluşan zincire verilen isimdir. Buna göre her düğümde kendi tipinden bir pointer olacak ve bu pointerlar ile düğümler birbirine aşağıdaki şekilde bağlanacaktır.

class Node{
public:
	int data;
	Node *next;};

Okumaya devam et Linkli Listeler