Fibonacci Dizisi

Fibonacci dizisi, her sayının kendinden öncekiyle toplanması sonucu oluşan sayı dizisidir. Bir tavşan kendi doğumundan sonraki ikinci jenerasyondan itibaren her jenerasyonda bir çocuk doğururur buna göre n jenerasyon sonucunda toplam kaç tane tavşan olur, sorusuyla ortaya çıkmıştır. Fibonacci dizisinde n sayısı büyüdükçe, n sayısının kendinden önceki sayıya oranı, altın oran denilen 1,618 sayısına yaklaşır.

Okumaya devam et Fibonacci Dizisi

Counting Sort

Counting sort sıralama algoritmasıdır. n adet girişin integer değeri ve 0 ile k arasında olduğu kabul edilir. Sıralama yapmak için elemanların, kendinden küçük eleman sayısını bulur. Yani bir x sayısından önce 12 tane elaman varsa x’in yeri 13 olur. Girilen dizi boyutunda ve elemanların değer aralığı boyutunda iki ek diziye ihtiyaç duyar.

Counting sort zaman analizi : T(n) = O(n)
Okumaya devam et Counting Sort

Quick Sort

Quick sort sıralama algoritmasıdır. Recursive yapısı vardır ve divede and conquer yaklışımı ile çözüm yapar. Yerinde sıralama yapar. Sıralama yaparken, pivot değerine göre diziyi ikiye böler, alt dizileri de pivot değerine göre ikiye böler. Bu işlemleri devam ettirir ve bölme işlemini yaparken de diziyi sıralamış olur.

Quick sort için worst case :  O(n2)
Quick sort için average case : O(n log n)
Okumaya devam et Quick Sort

Heap Sort

Heap sort sıralama algoritmasıdır. Heap veri yapısını kullanarak yerinde sıralama yapar, ek hafızaya ihtiyaç duymaz. Complete tree özelliği vardır, heap dizi ile de gösterilir.

Heap sort için zaman analizi : T(n) = O(n log n)
Heapify fonksiyonu için zaman analizi : T(n) = O(log n)
Build Heap fonksiyonu için zaman analizi : T(n) = O(n)
Okumaya devam et Heap Sort