Java ile Oracle Veritabanı Bağlantısı Update

Java ile Oracle bağlantısında, veritabanında bulunan veriyi güncellemek için SQL Update sorgusu kullanılır.

Update Deneme set sütunAdı1=değer1, sütunAdı2=değer2, sütunAdı3=değer3 where KOŞUL

Bu sorgu, koşulu gerçekleştiren satırdaki sütunAdı1’e değer1, sütunAdı2’e değer2, sütunAdı3’e değer3 gelecek şekilde günceller.
Okumaya devam et Java ile Oracle Veritabanı Bağlantısı Update

Java ile Oracle Veritabanı Bağlantısı Insert

Java ile Oracle bağlantısında, veritabanına veri eklemek için SQL Insert into sorgusu kullanılır.

Insert into tabloAdi(sütunAdı1,sütunAdı2,sütunAdı3) values (deger1,deger2,değer3)

Bu sorgu sütunAdı1’e değer1, sütunAdı2’ye değer2, sütunAdı3’e değer3 gelecek şekilde yeni bir satır ekler. Böylece istenen veri eklenmiş olur.
Okumaya devam et Java ile Oracle Veritabanı Bağlantısı Insert

Java ile Oracle Veritabanı Bağlantısı

Oracle Veritabanı, çok büyük boyutlardaki verileri güvenli bir şekilde saklayan, birden fazla kullanıcının aynı anda bu verilere hızlı bir şekillde erişmesini sağlayan yazılımdır. Oracle Veritabanı’nda her nesnenin bir sahibi vardır. Tablolar kullanıcılara aittir, kullanıcıların bir veya daha fazla tablo alanı vardır. Her nesne kullanıcının tablo alanında bulunur.

Öncelikle Oracle – Java veritabanı bağlantısı için gerekli programlar edinilir :
Okumaya devam et Java ile Oracle Veritabanı Bağlantısı