Java ile Oracle Veritabanı Bağlantısı Update

Java ile Oracle bağlantısında, veritabanında bulunan veriyi güncellemek için SQL Update sorgusu kullanılır.

Update Deneme set sütunAdı1=değer1, sütunAdı2=değer2, sütunAdı3=değer3 where KOŞUL

Bu sorgu, koşulu gerçekleştiren satırdaki sütunAdı1’e değer1, sütunAdı2’e değer2, sütunAdı3’e değer3 gelecek şekilde günceller.
Okumaya devam et Java ile Oracle Veritabanı Bağlantısı Update

Java ile MySQL Veritabanı Bağlantısı Update

Java ile MySQL bağlantısında, veritabanında bulunan veriyi güncellemek için SQL Update sorgusu kullanılır.

Update Deneme set sütunAdı1=değer1, sütunAdı2=değer2, sütunAdı3=değer3 where KOŞUL

Bu sorgu, koşulu gerçekleştiren satırdaki sütunAdı1’e değer1, sütunAdı2’e değer2, sütunAdı3’e değer3 gelecek şekilde günceller.
Okumaya devam et Java ile MySQL Veritabanı Bağlantısı Update